22 สิงหาคม 2553

@.New Car.@: Volkswagen Berlin Taxi : แท็กซี่ต้นแบบเมืองเบอร์ลิ...

@.New Car.@: Volkswagen Berlin Taxi : แท็กซี่ต้นแบบเมืองเบอร์ลิ...: "Volkswagen Berlin Taxi : แท็กซี่ต้นแบบเมืองเบอร์ลิน เอกลักษณ์ของเมืองใหญ่ซึ่งจะกลายเป็นที่จดจำของคนทั่วโลก นอกจากอาคารหรือสถานที่ซึ่งเป็น ..."

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น