22 เมษายน 2553

ทาทา เผยยอดขายทั่วโลกโต 39%

ทาทา เผยยอดขายทั่วโลกโต 39% ทาทา มอเตอร์ส กรุ๊ป ซึ่งจำหน่ายรถยนต์ภายใต้แบรนด์ทาทา, ทาทา แดวู, ฮิสปาโน คาโรเซรา, จากัวร์, แลนด์โรเวอร์ และแบรนด์อื่นๆ ที่ทาทาจัดจำหน่าย รายงานยอดขายรวมทั่วโลกประจำเดือนมีนาคม 2553 มียอดจำหน่าย 101,712 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 39 จากเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยยอดขายรวมประจำปีงบประมาณซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2552 ถึงเดือนมีนาคม 2553 มีจำนวนทั้งสิ้น 872,951 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากปีงบประมาณก่อนหน้ายอดขายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของทาทา มอเตอร์ส กรุ๊ป ในเดือนมีนาคม 2553 มีจำนวน 47,936 คัน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 53 ส่วนยอดขายรวมประจำปีงบประมาณอยู่ที่ 413,057 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 ด้านยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเดือนดังกล่าวอยู่ที่ 53,776 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 และยอดขายรวมตลอดปีมีจำนวนทั้งสิ้น 459,894 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6

ในส่วนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของทาทาและแบรนด์ที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายมียอดขาย 30,238 คันในเดือนดังกล่าว เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 ส่วนยอดขายรวมประจำปีงบประมาณอยู่ที่ 265,912 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24

สำหรับยอดขายรวมทั่วโลกของรถยนต์จากัวร์และแลนด์โรเวอร์ประจำเดือนมีนาคม 2553 มีจำนวน 23,538 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 43 แบ่งออกเป็นยอดขายรถยนต์จากัวร์ 4,642 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 และรถยนต์แลนด์โรเวอร์ 18,896 คัน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 55 ส่วนยอดขายรวมตลอดปีงบประมาณของทั้งสองแบรนด์มีจำนวนทั้งสิ้น 193,982 คัน ลดลงร้อยละ 11 แบ่งออกเป็นจากัวร์ 47,418 คัน ลดลงร้อยละ 24 และแลนด์โรเวอร์ 146,564 คัน ลดลงร้อยละ 6


ที่มาโดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น